polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Badania magnetyczne, defektoskopowe

Defektoskopowe badania magnetyczne 

Badania magnetyczne polegają na wykazywaniu zaburzeń pola magnetycznego w miejscach lub okolicy wady materiału. Wady w badanym elemencie ferromagnetycznym, w którym wytworzono pole magnetyczne, powodują rozproszenia linii sił pola magnetycznego.

Defektoskopowe badania magnetyczne
W badaniach magnetycznych detektorem ujawniającym te zaburzenia są proszki magnetyczne lub zawiesiny magnetyczne. Do obszaru rozproszenia są przyciągane cząstki magnetycznego proszku, które tworzą odpowiednie układy zależnie od warunków badania defektoskopowego, geometrii wady, jej rozmieszczenia i kierunku przebiegu linii magnetycznych.


Wytwarzanie pola magnetycznego w badanych elementach realizowane jest poprzez magnesowanie podłużne lub kołowe. Przy magnesowaniu podłużnym w badanym elemencie tworzą się bieguny, między którymi przebiegają linie pola magnetycznego. Przy magnesowaniu kołowym przesyła się prąd przez badany element lub przez przewodnik przechodzący przez otwór w elemencie. Linie pola zamykają się wewnątrz przedmiotu bez utworzenia biegunów. Podobnie jak przy badaniach penetracyjnych, badania defektoskopowe mają konkretną czułość, którą określa się szerokością i głębokością wykrytych wad - odpowiednio wynosi ona ok. 0,001 i 0,01 ÷ 0,05mm.

Wadą badania magnetycznego jest ograniczenie zastosowania do ferromagnetyków i magnetyzm szczątkowy pozostały w badanych elementach.

Do badań magnetyczno-proszkowych wykorzystujemy urządzenia firm Magnaflux i Helling.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©