polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne opierają się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różne materiały oraz zjawiska fizykochemicznego, związanego z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną. Badania radiograficzne wykorzystywane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów, co nie znaczy, że nie można użyć tej metody do badania części maszyn. Konieczne są wówczas specjalne zabiegi techniczne lub korzystanie ze specjalnie przystosowanej aparatury.

Przy wykonywaniu badań radiograficznych konieczny jest dostęp dwustronny do badanego obiektu. Z jednej strony znajduje się źródło promieniowania, natomiast z drugiej strony znajduje się detektor promieniowania - najczęściej klisza rentgenowska. Na kliszy ukazuje się obraz radiograficzny, na którym badane złącze przedstawia się jako obraz cieniowy, z jasnym pasem spoiny (większa grubość) na ciemniejszym tle elementów łączonych (mniejsza grubość).

Wady na obrazie radiograficznym ukazują się na tle jasnej spoiny lub w miejscu przejścia spoiny w materiał rodzimy jako ciemne pola o różnych kształtach (zmiana grubości metalu oraz współczynnika pochłaniania. Wyjątek stanowią: wytrącenie wolframu - pierwiastek ciężki i wyciek - obie wady dają obraz jaśniejszy od tła spoiny.

Przyjmuje się, że za pomocą techniki radiograficznej wykrywa się różnice grubości wynoszące 2%. Wykrywalność metody przy użyciu promieniowania gamma jest znacznie gorsza niż przy zastosowaniu promieniowania X. Do oceny wykrywalności wad w metodzie radiograficznej stosowane są różne wzorce czułości - wskaźnika jakości obrazu. Metodą radiograficzną wykrywamy wady wewnętrzne w spoinach typu:

Materiały fotochemiczneh firm Agfa Gevaert, Kodak i Fuji

 • pęcherze gazowe [A],
 • wtrącenia [B],
 • przyklejenia [C],
 • brak przetopu [D],
 • pęknięcia [E]
 • wady powierzchni i kształtu [F].


Ze względu na zdecydowanie lepsze rezultaty, do badań radiograficznych wykorzystujemy wyłącznie promieniowanie X. Pracujemy na wysokiej klasy defektoskopach rentgenowskich firmy Balteau typu GF i materiałach fotochemicznych firm Agfa Gevaert, Kodak i Fuji. Stosowanie pełnego systemu Agfa (błony, chemikalia, automatyczna obróbka fotochemiczna) umożliwia nie tylko szybkie uzyskanie potrzebnych rezultatów ale jednocześnie powoduje standaryzowanie obróbki, co daje podwyższenie jakości tej metody.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©