polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Badania ultradźwiękowe, spoin, ut

Badania ultradźwiękowe wykorzystują zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal o częstotliwościach powyżej 20000Hz. Fale ultradźwiękowe wprowadza się w materiał za pomocą głowicy, której głównym elementem jest tzw. przetwornik - cienka płytka z materiału piezoelektrycznego, wytwarzająca krótkotrwałe drgania rezonansowe o częstotliwościach rzędu miliona cykli na sekundę. Pobudzanie przetwornika piezoelektrycznego impulsami elektrycznymi oraz "nasłuch" odbywa się za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego - przeprowadzane w ten sposób badania ultradźwiękowe spoin pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników.

Badania ultradźwiękowe

Badania można przeprowadzić metodą przepuszczenia lub metodą echa. Tzw. metoda echa polega na nadawaniu fal i ich odbiorze po odbiciu od wady lub powierzchni ograniczających dany element.Zalety badań ultradźwiękowych:

 • duża uniwersalność i skuteczność metody,
 • szybkość badania i bezpośredniość wyników,
 • możliwość dokładnej lokalizacji wad wewnętrznych i zewnętrznych,
 • możliwość pomiaru grubości elementów jednostronnie dostępnych,
 • możliwość wykrywania wad punktowych o minimalnym wymiarze równoważnym 0,5 mm, wąskoszczelinowych od 0,001mm i wychodzących na powierzchnię o głębokości od ok. 0,1mm,
 • przenośna i lekka aparatura.

Metoda znajduje zastosowanie między innymi do badania:

 • złączy spawanych,
 • materiałów hutniczych,
 • części maszyn,
 • pomiarów grubości.

Wykonując badania ultradźwiękowe wykrywamy wady wewnętrzne typu:

 • wady punktowe [P],
 • wady liniowe [L],
 • wady rozległe [L].

Aby badania były skuteczne, konieczne są wysokie kwalifikacje badającego i wysokiej klasy aparatura - gwarantujemy jedno i drugie. Inspektorzy badań ultradźwiękowych posiadają wymagane udokumentowane kwalifikacje potwierdzone przez okrętowe towarzystwa klasyfikacyjne.

Do badań wykorzystujemy najnowszej generacji cyfrowe defektoskopy ultradźwiękowe renomowanej firmy Krautkrämer. Posiadane wyposażenie umożliwia przeprowadzenie badań w każdych warunkach. Przy pomiarach grubości metodą ultradźwiękową możliwy jest pomiar elementów gorących dzięki zastosowaniu specjalnych głowic (jest to istotne przy pomiarach grubości ścian stalowych kominów), oraz "inteligentny" pomiar przez warstwę ochronną farby. Wysokiej klasy miernik grubości nie uwzględnia przy pomiarze grubości farby. Możliwy jest pomiar bez specjalnego przygotowania powierzchni punktu pomiarowego - szczególnie jest to ważne przy pomiarach grubości konstrukcji statków.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©