polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Endoskopia optyczna

Początek metod badań endoskopowych datuje się na początek XIX-go stulecia. Endoskopami były rury, którymi za pomocą zwierciadła doprowadzano światło świecy, lampy naftowej lub podobnego źródła do wnętrza przedmiotu.

Endoskopia optyczna

Przełom nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy to wyprodukowano endoskop z optycznym systemem przenoszenia obrazu i elektrycznym oświetleniem wnętrza. Nazwa endoskop pochodzi od endo - greckiego endon = wewnątrz i skop od greckiego skopeo = patrzę. Tak nazywamy cienki optyczny instrument wprowadzany do wnętrza przedmiotu przez naturalne lub sztucznie wytworzone otwory, umożliwiające wizualną inspekcję przestrzeni wewnętrznej.Używamy endoskopów elastycznych firmy Olympus, w których przenoszenie obrazu od obiektywu do okularu następuje nie za pomocą układu soczewek, lecz za pomocą dużej ilości włókien szklanych - światłowodów.

Badania endoskopowe znajdują zastosowanie między innymi:

 • przy kontroli niedostępnych powierzchni wewnętrznych na etapie produkcji i eksploatacji,
 • przy kontroli elementów maszyn bez demontażu maszyny,
 • przy kontroli przebiegu niektórych procesów roboczych, np. spalania.

Przykłady zastosowań:

 • kontrola komory spalania silników okrętowych - endoskop wprowadza się otworem po wymontowaniu wtryskiwacza, kontroluje się: denko tłoka, tuleję cylindrową, zawory,
 • kontrola rur i wymienników ciepła - wykrywanie pęknięć i por w rurach ze szwem, wykrywanie śladów korozji i erozji, sprawdzanie czystości i gładkości powierzchni rur głównie w energetyce jądrowej.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©