polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu:

 1. Badań nieniszczących, metodami:
  1. Radiograficzną [RT]:
   • Radiografia połączeń spawanych i odlewów.
  2. Ultradźwiękową [UT]:
   • Badanie połączeń spawanych (również stali nierdzewnych typu DUPLEX, stosowanych przy budowie np. "chemikaliowców" - statków do przewozu chemikaliów) oraz badanie wyrobów hutniczych i części maszyn. Do badań wykorzystujemy techniki: manualną (UT-PE), phased array (UT-PA), TOFD (UT-TOFD).
   • Pomiary grubości na gorąco, w tym grubości kominów stalowych (bez konieczności odstawiania od pracy),
   • Pomiary grubości konstrukcji stalowych - również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania (umożliwia to posiadany przez nas ultradźwiękowy miernik grubości z dodatkowym zobrazowaniem typu A - grubość farby przy pomiarze jest ignorowana).
  3. Penetracyjną [PT] i magnetyczno-proszkową [MT]:
   • Wykrywanie wad powierzchniowych - szczególnie pęknięć i por gazowych.
  4. Elektryczną: pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych,
  5. Wizualną - łącznie z endoskopią optyczną [VT].
  6. Analizy fluorescencyjnej XRF - określanie składu chemicznego wyrobów metalowych (PMI)
  7. Badania szczelności metodą Vacumbox (metoda pęcherzykowa) (LT)
 2. Digitalizacji radiogramów - archiwizacji radiogramów utrwalonych na filmach na płytach CD/DVD (radiogram w formie cyfrowej)
 3. Badań niszczących (próby wytrzymałościowe, analizy chemiczne),
 4. Weryfikacji i przeprowadzania szkoleń spawaczy elektrycznych i gazowych,
 5. Egzaminowania spawaczy i odnawiania uprawnień,
 6. Nadzoru konstrukcyjnego i jakościowego przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.
 7. Konsultacji w zakresie badań nieniszczących - opracowywanie, opiniowanie instrukcji i procedur badawczych. Przeprowadzanie egzaminów wewnetrznych personelu badań nieniszczących.
 8. Autoryzowanego serwisu przemysłowej aparatury rentgenowskiej firmy Balteau.

Ludzie są naszymi najbardziej wartościowymi zasobami. Dlatego dążymy do stworzenia warunków, w których każdy pracownik jest pełnowartościowym współudziałowcem w osiąganiu celów firmy. Kładziemy duży nacisk na szkolenie, aby uczynić jak najlepszy pożytek z technologii i utrzymać stałą aktualizację niezbędnych umiejętności.

Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w prowadzeniu badań nieniszczących na konstrukcjach statków w budowie i eksploatacji, stalowych konstrukcjach mostów, rurociągów i zbiorników.

Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego potwierdzającego spełnienie wymagań normy EN 17025:2005

W naszym biurze handlowym na spotkanie z kontrahentami oczekują profesjonalnie przygotowani pracownicy. Umowy realizujemy fachowo, rzetelnie i terminowo.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa wizyty w naszym biurze handlowym, zaowocują podpisaniem wzajemnie korzystnych umów.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©