polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Nasze wyposażenie kontrolno-pomiarowe

Balteau

Rodzina przenośnych głowicowych defektoskopów rentgenowskich typu GF wykorzystywanych przez firmę TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. składa się z jednostek:

 

 

 • GF165,
 • GF208,
 • GF306.

 

 


Stosujemy błonę rentgenowską D7 firmy Agfa-Gevaert.

Wykorzystujemy również urządzenia z rodziny CERAM:Ceram35

 

 

 

 

 

 

 • CERAM35 (z lampami ceramicznymi umożliwiającymi prześwietlenie stali o grubości do 60mm)

 

 

 

 

 


 

 

 


Computerised Information Technology

System DR3000
Używany przez TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. system DR3000 umożliwia nowoczesną metodę digitalizacji, interpretacji i komputerowej obróbki klasycznych radiogramów.

W wyniku tego uzyskacie Państwo wyniki interpretacji i wykrywalność wad na niespotykanym dotąd poziomie. Wyniki te możemy Państwu następnie przekazać w formie cyfrowej.


 dr Förster

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. wykorzystuje w badaniach defektoskop wiroprądowy H 2.835 służący do wykrywania i pomiaru głębokości pęknięć.

Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badania na materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych i austenitach. Możliwe jest wykrywanie pęknięć bez konieczności usuwania powłoki malarskiej.


 Karl Deutsch

Urządzenie RMG4011 przeznaczone jest do pomiaru głębokości wykrytych pęknięć w stalowych elementach konstrukcyjnych. Do pomiaru wykorzystywana jest metoda spadku potencjału.

Dane techniczne miernika RMG4011:

 1. Metoda badań: spadek potencjału,
 2. zakres badania:
  • pęknięcia w zakresie głębokości 0 ÷ 5mm,
  • pęknięcia w zakresie głębokości 0 ÷ 20mm,
  • pęknięcia w zakresie głębokości 0 ÷ 100mm,
 3. zakres stosowalności - stale i odlewy żeliwne,
 4. dokładność pomiaru - ± 10% wielkości pomiaru, jednakże nie lepiej niż ± 0,2mm.


Krautkrämer

Do badań ultradźwiękowych wykorzystywane są defektoskopy:

 • USD10 w systemie cyfrowym,
 • USM25 w systemie cyfrowym,
 • USN50 w systemie cyfrowym,
 • USN52 w systemie cyfrowym,

oraz ultradźwiękowe mierniki grubości:

 • DM1,
 • LCDM2,
 • DMS.

Defektoskopy ultradźwiękowe w systemie cyfrowym typu:
 

USD10NFUSN52
USD10NF                                        USN52

należą do najnowocześniejszych defektoskopów obecnie produkowanych.

Charakteryzują się następującymi parametrami:
 • zakres obserwacji: od 5 do 5000mm w stali falą podłużną z regulacją płynną lub skokową,
 • metoda pomiaru: metoda echa lub metoda przejścia.

Ultradźwiękowy miernik grubości DMS jest najnowocześniejszym miernikiem obecnie produkowanym.

Charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • zakres pomiaru grubości: od 0,25 do 500mm,
 • dokładność pomiaru: 0,01mm do grubości 99,99mm i 0,1mm powyżej grubości 99,99mm,
 • możliwość pomiaru przez powłokę malarską dowolnej grubości. W czasie pomiaru miernik inteligentnie dokonuje pomiaru z pominięciem warstwy ochronnej - farby.


Magnaflux

Spotcheck - penetranty czerwone
Używane są dwa rodzaje penetrantów czerwonych: średnioczuły SKL-WP i wysokoczuły SKL-SP.

Penetranty SPOTCHECK SKL-SP o wysokiej czułości mają barwę silnie czerwoną i stosowane są do wykrywania wad powierzchniowych szczególnie na gładkich powierzchniach.
Penetrant SPOTCHECK SKL-WP może być zmywany wodą, posiada mniejszą czułość, przeznaczony do stosowania na powierzchniach nieobrobionych takich jak spoiny.
Do obu typów penetrantów stosowany jest wywoływacz bezchlorowcowy SKD-S2, oraz szybkoschnący zmywacz bezchlorowcowy SKC-S lub zmywacz odtłuszczacz SKC-HF. Śšredni czas penetracji zależy od badanego materiału i wynosi od 10 do 30 minut.


Defektoskop magnetyczny Y-6

Defektoskop magnetyczny strumieniowy AC - lekki, ręczny defektoskop używany do wykrywania wad powierzchniowych na różnych materiałach ferromagnetycznych.
 Olympus
Przemysłowy endoskop elastyczny o średnicy elementu roboczego dr=8mm umożliwia obserwację przestrzeni zamkniętych z powiększeniem 5-krotnym. Wymienne końcówki optyczne zwiększają efektywność obserwacji.

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©