polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Badania nieniszczące - złączy spawanych

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Obszar zastosowań badań nieniszczących:

 • w technice: badania i diagnostyka,
 • w ochronie antyterrorystycznej,
 • w kryminalistyce, diagnostyce medycznej,
 • w badaniach archeologicznych,
 • w badaniach i konserwacji dzieł sztuki,
 • w ochronie środowiska.


Naszą specjalnością są badania nieniszczące złączy spawanych, które wykonujemy na obiektach w budowie i eksploatacji oraz na wszystkich materiałach konstrukcyjnych - również na stalach typu DUPLEX.

Badania nieniszczące złączy spawanych w technice umożliwiają:

 • wykrycie, zlokalizowanie,
 • ocenę charakteru i rozmiaru nieciągłości w produkcji i eksploatacji, określenie struktury i własności materiału,
 • zmierzenie grubości badanego elementu lub grubości warstwy ochronnej.

 


Badania nieniszczące - metody:

Metody rentgenowskie [RT]:

Naszym klientom oferujemy badania systemem radiograficznym wg poniższego schematu:

 

Metody rentgenowskie [RT]

 

 

Specjalizujemy się w badaniach konstrukcji stalowych: okrętowych, mostów, dźwigów, suwnic, systemów rurowych, konstrukcji Offshore, odlewów, odkuwek i części maszyn.

 

Metoda radiografii komputerowej RT-CR z płytą IP

Badania radiograficzne wykonujemy metodami klasycznymi z detektorem - błoną rentgenowską, z możliwością późniejszej jej digitalizacji oraz metodą radiografii komputerowej RT-CR z detektorem - płytą IP. Kompletną dokumentację badań archiwizujemy w formie cyfrowej.

Wykorzystujemy do tego typu badań defektoskopy rentgenowskie firmy BALTEAU w zakresie napięcia od 140 kV do 300kV oraz defektoskopy izotopowe ze źródłem Selen 75 lub Iryd 192. Dysponujemy zarówno ciemnią automatyczną stacjonarną jak również automatyczną ciemnią mobilną montowaną w samochodzie.

 

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. jest liderem w radiografii cyfrowej. Przy współpracy z angielską firmą CIT - Computerised Information Technology Ltd wdrożyła system DR3000 umożliwiający digitalizację radiogramów klasycznych - zamianę obrazu utrwalonego na błonie rentgenowskiej na obraz cyfrowy możliwy do obejrzenia na monitorze każdego komputera. Natomiast na bazie systemu firmy Dürr wdrożyliśmy system radiografii komputerowej CR - z wykorzystaniem płyty IP jako detektora.

 

Aplikacja systemu DR3000

Posiadane oprogramowanie daje możliwość dokładnej analizy zapisanych obrazów oraz wzbogacenie raportów z badań o zestaw kompletu zdjęć rentgenowskich na płytach CD z możliwością ich przeglądania na każdym komputerze.

Istotnym modułem systemu DR3000 jest aplikacja umożliwiająca ocenę skutków korozji (pomiar grubości) na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich. Z bardzo dużą dokładnością możliwa jest ocena stanu skorodowania np. rur poprzez określenie ich rzeczywistej grubości na podstawie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego. Jest to możliwe zarówno na rurach nie izolowanych jak i izolowanych bez konieczności demontaży izolacji. Obecnie jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą tą technikę.

 

Do wyznaczania grubości ścianek rur (również izolowanych - bez konieczności demontażu izolacji) wykorzystywana jest metoda radiografii profilowej lub tangensowej, a do wyznaczania ubytków korozyjnych na płytach metoda przenikanej grubości materiału. W obu przypadkach stosowana jest technika prześwietlania prostopadłego.

 

Metoda radiografii profilowej lub tangensowej Metoda przenikanej grubości materiału

 

 

 Metody ultradźwiękowe [UT]:

 

Metody ultradźwiękowe [UT]

Oferujemy wykonywanie badań ultradźwiękowych połączeń spawanych konstrukcji stalowych: okrętowych; mostów; dźwigów; suwnic; systemów rurowych, konstrukcji Offshore oraz odlewów i części maszyn ze stali ferrytycznych, austenitycznych oraz stali typu DUPLEX.

Badania te wykonujemy metoda kontaktową klasyczną wykorzystując sprzęt firmy KRAUTKRAMER i OLYMPUS – defektoskopy USD10, USN50, USN52, USM 25S, USM35XS, EPOCH-600.

 

Badania wykonywane są przez personel wykwalifikowany i certyfikowany w stopniu 2 wg normy PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w sektorach przemysłu:
 • wytwarzanie i przetwórstwo metali,
 • badania przed eksploatacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach,
 • utrzymanie ruchu kolei;
 • PED - obszar objęty dyrektywą urządzeń ciśnieniowych

Nadzór nad badaniami sprawuje personel certyfikowany w stopniu 3 wg PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473).

Badanie ultradźwiękowe metodą kontaktową klasyczną

 

Oferujemy również badania w systemie zmechanizowanym oraz za pomocą głowic wielo-przetwornikowych [mozaikowych] techniką UT-PA [Phased Array] i techniką TOFD wykorzystując  skanery i defektoskopy OmniScan firmy Olympus.

 

Defektoskop OmniScan firmy Olympus Oprogramowanie defektoskopu OmniScan firmy Olympus
Badania ultradźwiękowe w ujęciu liniowym i sektorowym Mamy możliwość w badaniach ultradźwiękowych na pełne udokumentowanie procesu badania przedstawiając jednocześnie zapisy w A-skanie; B-skanie; C-skanie oraz S-skanie w ujęciu liniowym i sektorowym.

 

 

W metodzie ultradźwiękowej oferujemy również ultradźwiękowe pomiary grubości konstrukcji stalowych - również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania. Umożliwiają to posiadane przez nas ultradźwiękowe mierniki grubości: BETAGAGE, DMS2TC i DMS2 z dodatkowym zobrazowaniem typu A – grubość farby przy pomiarze jest ignorowana. Naszą specjalnością są kompletne klasyfikacyjne przeglądy i pomiary grubości statków morskich w czasie rejsów eksploatacyjnych.

 

Ultradźwiękowe pomiary grubości Ultradźwiękowe pomiary grubości

 

 Metody powierzchniowe:

 

Z metod powierzchniowych oferujemy naszym klientom:

 • Badania wizualne złączy spawanych, odkuwek i odlewów. W miejscach trudnodostępnych do badań wizualnych wykorzystujemy lusterka diagnostyczne i endoskopy optyczne. Posiadamy możliwość zarejestrowania obrazu w postaci zdjęcia w formacie JPG lub w postaci krótkiego filmu wideo.

Endoskop optyczny

 • Pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych ferrytoskopem MP-30
 • Pomiar twardości metodą impedancji dotykowej z wykorzystaniem miernika MIC-10
 • Pomiar grubości warstw ochronnych (farb, powłok galwanicznych) miernikiem SurfixPro-S
 • Badanie szczelności złączy spawanych (LT) metodą pęcherzykową - test VACUM-BOX
Pomiar grubości warstw ochronnych Badanie szczelności złączy spawanych (LT)
 • Badanie PMI. Określanie składu chemicznego wyrobów metalowych, identyfikacja wyrobów metalowych, weryfikacja atestów  metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej - XRF
Badanie PMI Określanie składu chemicznego wyrobów metalowych
 • Badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe złączy spawanych i  wyrobów metalowych
Badania penetracyjne Badania magnetyczno-proszkowe

 

 Oprócz badań nieniszczących firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe a także dokonuje przeglądów i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatów rentgenowskich.

 

 

 

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©