polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

TankRob - cele projektu

 Aktualności z dnia 2016-11-08


Szacuje się, że 20% wypadków związanych ze zbiornikami magazynowymi spowodowanych jest pęknięciami lub rozerwaniem konstrukcji zbiornika.

Wśród większości cieczy magazynowanych w takich zbiornikach znajduje się ropa naftowa i jej pochodne, które są niezwykle niebezpieczne dla środowiska; przykładowo rozlanie się zaledwie jednego galonu ropy może zanieczyścić milion galonów wody.

 

 

Z drugiej strony, proces badania nieniszczącego takich zbiorników magazynowych jest bardzo kosztowny, długotrwały i szkodliwy zarówno dla środowiska jak i dla inspektorów. Obecnie nie istnieje rozwiązanie, które umożliwiałoby ekonomiczne i stuprocentowe badanie nieniszczące powierzchni zbiornika.

Wyżej opisane sytuacje wraz z szybkimi postępami w robotyce w ostatnich latach dają unikalną możliwość uniknięcia wchodzenia przez ludzi do zbiorników w trakcie badania, redukując znacznie w ten sposób koszty związane z przestojami u użytkowników końcowych i eliminując zagrożenia zdrowia ludzkiego.

 

 

Celem projektu jest wykorzystanie doskonałych wyników poprzedniego projektu i sprzedaż TankRob - wyjątkowo innowacyjnego zrobotyzowanego czołgacza, który jest w stanie w sposób półautonomiczny dokonywać badań blach zbiornika z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej.

Prototyp systemu został już zbudowany i przetestowany i wykazał on ogromny potencjał pozwalający spełnić wymagania związane z badaniami zbiorników stalowych w eksploatacji.

 

 

Naszymi głównymi klientami docelowymi będą wielcy operatorzy zbiorników oraz mali i średni dostawcy usług badań nieniszczących na rynku europejskim, azjatyckim i bliskowschodnim.

Celem projektu jest uzyskanie wielkości sprzedaży brutto na poziomie 202,86 milionów EUR, dając zysk 39,47 milionów EUR w ciągu 10 lat od wprowadzenia na rynek naszego produktu, co przekłada się na łączną ilość 897 nowych miejsc pracy.

 

CELE PROJEKTU

 

 • Optymalizacja konstrukcji w celu umożliwienia certyfikacji do zastosowania urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji:


Projekt części mechanicznej i sprzętowej powinien być zoptymalizowany pod względem możliwości produkcyjnych i certyfikacji przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego rozmiaru urządzenia, tj. 300mm. Umożliwi to urządzeniu TankRob przechodzenie przez małe klapy o średnicy 300 mm, co sprawi, że będzie ono nadawało się do badania 90% zbiorników magazynowych.

 

 • Dopracowanie algorytmu sterowania i obrazowania ultradźwiękowego i stworzenie GUI (graficznego interfejsu użytkownika):


Algorytmy do sterowania ruchem systemu i skanowania ultradźwiękowego powinny zostać dopracowane w nowej konstrukcji i być przyjazne dla użytkownika.  Dla ułatwienia użytkowania, stworzony zostanie graficzny interfejs użytkownika.

 

 • Certyfikacja TankRob:


Kluczową wartością projektu TankRob jest zdolność wykonywania badań zbiorników w trakcie eksploatacji, co pozwoli operatorom zbiorników na uzyskanie ogromnych oszczędności dzięki unikaniu długich przestojów związanych z czyszczeniem i wietrzeniem zbiorników. Funkcja ta będzie mogła być realizowana dzięki uzyskaniu oznaczenia EX, które jest konieczne, aby system mógł być bezpiecznie stosowany w kontakcie z cieczami palnymi, takimi jak ropa naftowa.

 

 • Walidacja i kwalifikacja TankRob w środowisku roboczym:


Wydajność systemu będzie musiała zostać poddana walidacji w środowisku roboczym, aby mógł on wykazać swoją wartość dla użytkowników końcowych. Badania te będą odbywać się w zbiorniku ropy naftowej w zakładzie Tüpras (największy turecki operator zbiorników) w Turcji zgodnie z już istniejącymi ustaleniami.

 

 • Stworzenie sieci dystrybucyjnej TankRob:


Konsorcjum powinno zawrzeć oficjalne umowy z 3 przedstawicielami dystrybucyjnymi w rejonie Morza Bałtyckiego, w Chinach i na Bliskim Wschodzie, gdzie istnieją największe zbiorniki magazynowe ropy naftowej.

 

Prezentacja systemu

Ulotka - opisująca system

 

Oficjalna strona projektu: www.tankrob.eu

 

 

 

 

 

 zobacz pozostałe artykuły →

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©