polski english

Laboratorium badawcze
akredytowane przez
PCA, Nr AB 080

Rok założenia 1989
Badania radiograficzne [RT]

Badania radiograficzne [RT]:

 • Radiografia klasyczna i komputerowa
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania części maszyn i odlewów
Radiografia Cyfrowa

Radiografia Cyfrowa:

 • Digitalizacja klasycznych radiogramów, archiwizacja na nośnikach cyfrowych
 • Radiografia na płytach IP [pamięciowe płyty obrazowe]
 • Pomiar grubości rur na podstawie radiogramów cyfrowych
 • Komputerowa analiza obrazów, teleradiologia
Badania ultradźwiękowe [UT]

Badania ultradźwiękowe [UT]:

 • Wszystkie materiały konstrukcyjne również stale DUPLEX
 • Badania złączy spawanych konstrukcji metalowych
 • Badania wyrobów hutniczych: blach, szyn, rur
 • Badania części maszyn: koła zębate i pasowe, wały
 • Pomiar grubości elementów konstrukcyjnych
Badania metodą UT-PA [Phased Array]

Badania metodą UT-PA [Phased Array]:

 • Badanie złączy spawanych i wyrobów hutniczych oraz części maszyn metodami ultradźwiękowymi przy pomocy głowic wieloprzetwornikowych [mozaikowych]. Badanie w: A-skanie, C-skanie, B-skanie i skanach sektorowych. Pełna komputerowa analiza wyników badań
Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]

Badania penetracyjne i magnetyczne [PT] [MT]:

 • Ujawnienia pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych różnych elementów konstrukcyjnych i części maszyn
Pomiar zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytu:

 • Pomiar procentowej zawartości ferrytu w spoinach austenicznych
Badania endoskopowe

Badania endoskopowe:

 • Obserwacja przestrzeni niedostępnych (np. wewnętrzne powierzchnie rur wymienników ciepła, wewnętrzne powierzchnie zbiorników) za pomocą przemysłowych endoskopów optycznych
Usługi serwisowe i szkolenia

Usługi serwisowe i szkolenia:

 • Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne aparatów rentgenowskich firmy BALTEAU
 • Szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
 • Szkolenie spawaczy, egzaminowanie i odnawianie uprawnień spawalniczych

Technic-Control w projekcie PICASSO

 Aktualności z dnia 2013-02-05


Od roku 2009 firma Technic-Control uczestniczy w projekcie PICASSO.

Celem projektu PICASSO jest stworzenie nowej i oryginalnej koncepcji "wspieranych symulacyjnie krzywych POD na podstawie badań nieniszczących (NDT) w uzupełnieniu do istniejącej eksperymentalnej bazy danych". Wykorzystywane są tu metody NDT takie jak ultradźwięki, prądy wirowe lub rentgen.

Picasso TeamPrzy starzejących się silnikach i spodziewanym wzroście ruchu lotniczego w ciągu najbliższych 20 lat, głównym wyzwaniem dla przemysłu lotniczego będzie rozwój efektywności działań konserwacyjnych, które obecnie stanowią około 20% pośrednich kosztów eksploatacyjnych dla operatora lotniczego. To wyzwanie jest szczególnie ważne w przypadku części metalowych w przemyśle silników i samolotów.

Konserwacja jest bezpośrednio związana z pojęciem krzywych prawdopodobieństwa wykrycia (POD), które uzyskiwane są poprzez kosztowne eksperymenty.

Ponadto, przepisy lotnicze dotyczące bezpieczeństwa stają się coraz ostrzejsze, nakładając zwiększone oczekiwania na wymiarowanie w prawdopodobieństwie wykrycia (POD). W szczególności, nowe przepisy wymagają odpowiednich tolerancji oceny uszkodzeń części krytycznych (takich jak łopatki kompresora i turbiny) tak, aby przewidzieć potencjalne uszkodzenia materiału, anomalii wynikającej z produkcji i obsługi w czasie zatwierdzonego okresu żywotności części.

Głównymi celami projektu PICASSO jest zwiększenie dokładność i niezawodności, a także obniżenie kosztów detekcji poprzez wprowadzenie technik symulacyjnych badań nieniszczących.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

• Ukończenie eksperymentalnych badań nieniszczących poprzez symulowane badania NDT – zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję drogich próbek z wadami;

• Bardziej reprezentatywne próbki dla kampanii POD - zwiększenie dokładności próbek POD i zwiększenie ich ilości dzięki technikom symulacji;

• Metoda Delta POD - zmniejszenie zapotrzebowania na nowe kampanie POD dla podobnych części lub konfiguracji badania.

Koncepcja "wspieranego symulacyjnie POD” projektu PICASSO doprowadzi do powstania normy europejskiej dotyczącej kwalifikacji i niezawodności kontroli dla przemysłu lotniczego.

Głównym rezultatem projektu PICASSO będzie zatwierdzenie koncepcji " wspieranego symulacyjnie POD " poprzez uzyskanie wstępnych realistycznych wyników, solidnej metodologii i zatwierdzonych zasad realizacji. Dzięki realistycznym zastosowaniom przemysłowym, biura projektowe i działy utrzymania na koniec projektu skorzystają z jasnego przeglądu potencjalnych oddziaływań.

Zalecenia metodologii uzyskane w wyniku realizacji projektu wspieranego symulacyjnie POD pozwolą ustalić podstawy i zalecenia dla przyszłej normy europejskiej dla celów kwalifikacji i niezawodności kontroli dla przemysłu lotniczego.

Intensywne wykorzystanie wspieranego symulacyjnie POD i opracowanie przyszłej normy UE będzie kolejnym krokiem w kierunku wprowadzenia do użytku takich narzędzi.

Źródło: tłumaczenie własne opisu z oficjalnej strony projektu: http://www.picasso-ndt.euzobacz pozostałe artykuły →

Partnerzy:

Polskie Centrum Akredytacji Polski Rejestr Statków Transportowy Dozór Techniczny Urząd Dozoru Technicznego DNV GL Bureau Veritas Lloyd's Register
Copyright TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. ©